વાત વાતમાં વાત થઈ

વાત વાતમાં વાત થઈ, વાત વાતમાં વાત બહાર ગઈ

વાત વાતનાં અમે વડાં કર્યા, ખાધું પીધું ને છુટા પડ્યાં

(સંસદ, વિધાનસભા અને કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં થતી બેઠકો (મીટિંગ) વિશે સ્ફૂરેલી પંક્તિઓ)

Advertisements

3 thoughts on “વાત વાતમાં વાત થઈ

  1. વાત ની તો વાત જ રહી ગઈ અને ઓડકારોમાં વડા ની જ વાતો થઇ અને મભમમાં મર્મ સમજાવ્યો અને વધુ વાતો માટે વિગતે બેઠકો નું આયોજન થયું. (મુખ્ય વિષય: વડા કોના અને ક્યાંથી લાવવા. કોણ વધુ આપશે અને સાથે ચટણી અને સંભારો કેટલો આપશે, હપ્તે આપશે કે ભેટ આપશે.)

    રવિ લોઢીયા

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s