વર્ડપ્રેસની થીમની મૂંઝવણ

વર્ડપ્રેસ અવારનવાર નવા થીમ દાખલ કરતું રહે છે. હવે તેણે સધન (નાણાં ચૂકવીને) મેળવાતી થીમ પણ દાખલ કરવા લાગી છે, પરંતુ મને મૂંઝવણ એ છે કે આજકાલ ચારપાંચ સારી થીમો છે. તેમાંથી કઈ થીમ રાખવી?

મેં Automattic થીમ રાખી હતી. આજે બીજી બે થીમ પર ધ્યાન ગયું છે. એક છે under influence અને બીજી છે DePo Masthead. આ ત્રણેત્રણ સારી છે. ચાલો, વારાફરતી અજમાવી જોઈએ. તમને કીબોર્ડ પર હાથ ચલાવીને કોમેન્ટ કરવાનું મન થાય તો કહેજો, કઈ થીમ તમને ગમે છે? મારો બ્લોગ કઈ થીમ પર સારો લાગે છે?

Advertisements

One thought on “વર્ડપ્રેસની થીમની મૂંઝવણ

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s