Posted in society

સખી આજે તને વાત કહું ખાનગી

મેં લખેલી નીચેની કાવ્યાત્મક પંકિતઓ (તેને કાવ્ય કહેવાય કે નહીં તે સાહિત્યકારો જ નક્કી કરે, મારે એ લપમાં પડવું નથી) અમુક મિત્રો ને જ વંચાવી હતી કારણકે અમુક વિષયો પર હું સ્વયંશિસ્ત રાખી લખતો નથી અથવા તો ઓછું લખું છું. હું દૃઢપણે એવું માનું છું કે લેખકે લોકોને ગમે તેવું નહીં,  પણ તેમના હિતમાં હોય તેવું આપવું જોઈએ. એટલે એક અવઢવ હતી મનમાં. મિત્રોની સલાહ હતી કે બ્લોગ પર તેને જાહેર કરો.  મને પણ પછી ફરી ફરીને વિચારતાં લાગ્યું કે આમાં છુપાવવા જેવું નથી. આમાં મેં પુરુષપ્રધાન સમાજમાં ઘણીવાર સ્ત્રીને સેક્સ અથવા સંભોગમાં સુખ મળતું નથી અને તે પતિને શરીરસુખ આપવાનું માત્ર માધ્યમ બની જાય છે અને એવામાં આખો દિવસ કામ કરીને સ્ત્રી પતિ સાથે અંગત પળો માણતી હોય ત્યારે જ બહાર બીમાર સસરાની સેવા માટે સાસુ તેની વહુને બોલાવે તે વખતે આ સ્ત્રીની મનોદશા કેવી હોય તે કહેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

સખી આજે તને વાત કહું એક રાતની,
પણ તને કેમ કહું વાત એક રાતની,
વાત એક અનોખા દર્દની, વાત એક રાતની
મને તો આવે બહુ લજ્જા મજાની,…સખી આજે તને વાત કહું લજ્જાની

એક રાતે બહુ પીડા થઈ, અદમ્ય ઈચ્છા થઈ
સૂવા ગઈ હું નીચે ને, મારા એ સૂતા ખાટલામાં,
મનને ખૂબ મનાવ્યું, દબાવ્યું, સમજાવ્યું,
ખબર ન પડી સજનને કેમ કહું વાત મારા મનની…સખી આજે તને વાત કહું મારા મનની

પણ સજન હતા ચતુર, કે પછી તેમને ઈચ્છા થઈ
પહેલાં આવ્યા નીચે ને મને ઉઠાડી, ખાટલામાં ચડાવી
ન કપડાં ઉતાર્યા, ન ચુંબન કર્યું, બસ મારી છાતી દબાવી
મારી સાડી ઉઠાવી ને શોધ્યું અંગ ખાનગી… સખી આજે તને વાત કહું ખાનગી

સજનને મેં અટકાવ્યા, પણ કર્યું અંતે ધાર્યું,
એમાંય મજા હતી, છુપાયેલી સજા હતી,
મન મનાવ્યું એમ, સજનને કરવા દીધું ગમે તેમ,
તેમણે ચોરણીમાંથી અંગ કાઢ્યું, કરી એની રવાનગી…સખી તેમણે કરી એની રવાનગી

ત્યાં બહાર સસરાને ઉધરસ ચડી, સાસુને પોકાર કર્યો
પતિનો સાદ સાંભળી સાસુએ તો વળી મને બોલાવી
સાસુ તો સાસુ હતા, વહુ હોય ત્યાં એ કેમ લે તસદી
બોલાવી મને એમણે આવ જલદી જલદી…સખી તેમણે બોલાવી મને જલદી જલદી

સસરાનો નહોતો વાંક, ન હોતી એમની મરજી
તબિયત હતી જ એવી કે ચાકરી કરાવવી પડી,
જિંદગી જોઈ ચુકેલી સાસુને ન કોઈ સમજ પડી
મધરાતે પતિનો સાથ માણતી વહુને બોલાવવી પડી

દિવસે કામ ને રાત્રે આરામ, એવી તે ક્યાંથી સાહ્યબી,
રાતેય સાસુ બોલાવે ને જાવું પડે ભાગી ભાગી
તનની સાથે મારું મન પણ ગયું છે થાકી થાકી
કેવી છે આ જિંદગી, આ તે કંઈ છે જિંદગી…સખી આ તે કંઈ છે જિંદગી

Advertisements

Author:

A journalist who loves his country most than any other thing. I am ever learning man. Reading, writing , Hindi films, television, music and learning new things are my passion. I like to be innovative.

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s