ગુજરાતીમાં પરભાષાના વઘાર

ગુજરાતી ટીવી ચેનલો પર રેસિપી શીખવતી બહેનો માટે લીલા મરચા એ ગ્રીન ચિલીઝ (બહુવચનમાં, ઝ કે સ બોલવો ફરજિયાત છે, બિસ્ક્ટિ્સ, ચોક્લેટ્સ, ફ્રૂટ્સ, ડિશીસ) છે, મરી એ કાલી મિર્ચ અથવા પીપર છે, એલચી એ ઇલાયચી છે, લોયું એ કડાઈ છે, માખણ એ બટર છે, ચપટીના બદલે પિંચ છે, ચટણી કે લુગદીના બદલે પેસ્ટ છે, તળવું એ ફ્રાય કરવું છે, તેલ એ ઓઇલ છે, ચમચીના બદલે ટી સ્પૂન છે, વઘારના બદલે ‘તડકો’ છે (ગુજરાતીમાં તડકો એટલે સૂર્યપ્રકાશ). જય જય ગરવી ગુજરાતી.

(અપડેટ: પાછી આવી બહેનો રાજકોટ, અમદાવાદ, ભાવનગર વગેરે શહેરની હોય છે અને ભલે, તેમને ગુજરાતી કે હિન્દી ‘શ’ અને ‘સ’ વચ્ચે ખબર ન પડતી હોય પણ ઉપર કહ્યું તેમ અંગ્રેજી શબ્દોનો ‘તડકો’ કરવો જરૂરી છે 🙂 એટલે તેઓ ચીપી ચીપીને બોલશે, “હવે આપણે સર્વ કરીસું”. એલી ડોબી, ગુજરાતી તો બરાબર આવડતું નથી તો પછી અંગ્રેજીની પત્તર શું કામ આણે છે?)

Advertisements

One thought on “ગુજરાતીમાં પરભાષાના વઘાર

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s