એક કબૂતરીની સત્યકથા

આ સત્ય કથા છે, જે અમારા ઘરમાં ગઈ કાલે (તા.૧૫ જૂન, ૨૦૧૪)ના રોજ બની. અમારું ઘર ચોથા માળે છે એટલે સ્વાભાવિક જ કબૂતરોનો ખૂબ જ ત્રાસ રહે છે. જો જરીક વાર પણ બારી ખુલ્લી રાખી તો દિવસના ભાગમાં કબૂતર ઘરમાં ઘૂસી જ જાય. ગઈ કાલે એવું થયું કે પત્ની રસોડામાં હતી અને હું કમ્પ્યૂટર પર કામ કરતો હતો ત્યારે અચાનક કબૂતર આગળના રૂમમાં ઘૂસી આવ્યા. એટલે સ્વાભાવિક જ તેમને કાઢવા ગયા તો જોયું તો કબૂતર હિંસક રીતે કબૂતરી પર બળાત્કાર કરવા પ્રયાસ કરતો હતો. એટલે ભાગીને કબૂતરી રૂમમાં ટીવી પાસે પોર્ટેબલ ડીવીડી પ્લેયર છે તેની પાછળ સંતાઈ ગઈ હતી. તેને ઉડાડવા પ્રયાસ કર્યો, પણ પછી લાગ્યું કે કબૂતરી ખૂબ જ ડરી ગઈ છે અને ગમે તેટલું કરવા છતાં તે ઉડશે નહીં.

એટલે પછી એક કામ કર્યું. તેને ત્યાં બેસવા દીધી અને હું પણ એ જ રૂમમાં બેસી ગયો, જેથી પેલું બદમાશ કબૂતર ઘરમાં ઘૂસી ન જાય. વળી પંખો પણ ચાલુ ન કર્યો. કેમ કે કબૂતર હોય બીકણ, બીકના માર્યા ઉડવા જાય ને પંખામાં આવી જાય તો! પણ કબૂતરી એટલી ડરી ગઈ હતી કે શે વાતેય ત્યાંથી ખસે નહીં. ડીવીડી પ્લેયરની પાછળ એકદમ લપાઈને બેસી ગઈ હતી. પછી તો ઓફિસે જવાનું હતું એટલે નીકળી ગયો.

મારો ઘરે આવવાનો સમય રાત્રે ૧, ૧.૩૦ વાગ્યાનો છે. રાત્રે આવીને પત્નીને પૂછ્યું તો કહે, ‘કબૂતરી આખરે જાતે જ હિંમત કરીને ઉડી. પહેલાં ડીવીડી પ્લેયર પર ચડી અને પછી મેં રૂમનો દરવાજો ખોલ્યો એટલે ઉડી ગઈ.’ કબૂતરી ડરના માર્યા કેટલું ચરકી ગઈ હતી.

આ આખી ઘટના પછી મનમાં વિચારોની હારમાળા ચાલી અને થયું કે અત્યારે જે બળાત્કારો અને એમાંય સામૂહિક બળાત્કારોની ઘટનાઓ બની રહી છે, તેમાં જે સ્ત્રી પીંખાય છે, તેની હાલત આ કબૂતરી જેવી જ થતી હશે ને…તેના મનમાં કેટલો ડર પેસી જતો હશે, તેની શારીરિક-માનસિક સ્વસ્થતા કેટલી હલી જતી હશે…આ કબૂતરી તોય હિંમત કરીને ઉડી ગઈ કેમ કે તેના પર તો બળાત્કારનો પ્રયાસ થયો હતો પણ જે  સ્ત્રીઓ પર આ દુર્ઘટનાઓ ઘટે છે તેમની હાલત કેવી થતી હશે?

Advertisements

One thought on “એક કબૂતરીની સત્યકથા

  1. હિમતભાઇ મહેતા

    ખુબ ખુબ સમજવા જેવી સત્ય વાત …આવા સમયે માનસિક હાલત બાબત માં માત્ર એટલું જ કહેવાનું કે આ અપરાધ એક ખૂન જેટલો જ છે …

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s