રોઈ રોઈને માથું કૂટે, વરસાદને પણ જો વાચા ફૂટે
ધરા પર આવવું તો છે પણ આકાશનો કેમ સાથ છૂટે

નવી જગ્યાની મૂંઝવણ, ને જૂનું છૂટવાનો ડર
ઉપરથી નીચે આવતાં વચ્ચે મારો દમ બહુ ઘૂંટે

સહેલું નથી હોતું નવાને અપનાવવું આમ સાવ,
કેમ કરીને ગોઠવાશું ત્યાં, વિચારતાં રસ્તો કેમ ખૂટે

ધરતી સાથે મિલનની ઉત્કંઠા, એમાં સમાવાની ઈચ્છા
બહુરત્ન વસુંધરા પણ પ્રેમજવરથી ધગધગે

નીચે આવતાં બાળકનો અંગ્રેજી અવાજ સંભળાય
રેઇન રેઇન ગો અવે, લિટલ જોની વૉન્ટ્સ ટૂ પ્લે

કાર-રિક્ષા-સ્કૂટરસવાર-માતા-પિતા-બાળક સહુ કહે
અત્યારે નહીં પ્લીઝ, મેઘરાજા તું પછી આવજે

બોલો, પૃથ્વી પર બોલકા માનવી મને જાકારો દે
પશુ-પક્ષી, જગતના તાત ખેડૂતનું તો કોણ વિચારે

આ અબોલ લોકો તો ચાતક નજરે મારી રાહ જુવે
બીજાના જાકારાને ભૂલી આવું હું આ લોકો માટે

લ.તા.૧૮/૦૬/૧૬

One thought on “રોઈ રોઈને માથું કૂટે, વરસાદને પણ જો વાચા ફૂટે

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.