જયવંતની જે બ્બાત! 

પહેલા આ ગીત જુઓ

આ ગીત જોઈને પહેલાં મરઘી કે પહેલાં ઈંડું તેવો સવાલ થાય. પહેલાં ગીત ફિલ્માવાયું હશે કે લતાજીએ ગીત પહેલાં રેકોર્ડ કરાવ્યું હશે? કેમ કે ઘૂંઘરું મે.. રે ગાય છે ત્યારે શ્વાસ.. અને રે ગાય ત્યારે પગને અડવા જતાં જેવો અવાજ મુશ્કેલીથી નીકળે તે રીતનું ગવાયું છે. નવાઈ એ લાગે કે વરસાદનાં ગીતોની વાત નીકળે ત્યારે આ ગીત કેમ યાદ નહીં કરાતું હોય?

હેમામાલિની પણ કેટલાં ગરીમામય લાગે છે! ફિલ્મ ‘અભિનેત્રી’નું ‘સારેગમપ’ પણ સુંદર છે! શશી કપૂર પણ ગીત ગાતા ન આવડતું હોય તેનો અભિનય આબેહૂબ કરે છે. આ ફિલ્મનું સંગીત લક્ષ્મીકાંત-પ્યારેલાલે આપેલું. બાય ધ વે, ત્રીજા અંતરા પહેલાંનું સંગીત (ઇન્ટરલ્યૂડ મ્યૂઝિક), યાદ આવે છે, આ ગીત પછી કયા ગીતમાં વપરાયું હતું? યાદ કરો, યાદ કરો… ન યાદ આવ્યું હોય તો કહી દઉં, ચાલો. સુપરહિટ ફિલ્મ ‘તેજાબ’ના ‘કહ દો કે તુમ હો મેરી વર્ના’ના ત્રીજા અંતરા પહેલાં આ જ ધૂન છે.

‘કહ દો કે તુમ…’ ગીત જુઓ 

મારો બ્લોગ વાંચવા બદલ આભાર.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.