ભૂકંપ એ ઈશ્વરે આપેલી સજા છે?

વિજ્ઞાન અને શ્રદ્ધા બંને ઘણી વાર સાથે ચાલે છે, તો ક્યારેક એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં. બંને વચ્ચે ટક્કર પણ ચાલતી રહે છે, ઘણી વાર શ્રદ્ધા જીતે છે તો ક્યારેક વિજ્ઞાન. નેપાળમાં આવેલો ભૂકંપ હોય કે કચ્છમાં આવેલો ભૂકંપ...સાત દિવસ પછી જ્યારે બાળક જીવતું નીકળે કે પાંચ-છ માળેથી પડ્યા પછી પણ જીવ બચે ત્યારે શ્રદ્ધાને માનવાનું મન … Continue reading ભૂકંપ એ ઈશ્વરે આપેલી સજા છે?

Advertisements

૨૦૧૨ : વિહંગાવલોકનઃ દુનિયાના અંતની શરૂઆત?

મય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે ૨૦૧૨ના ડિસેમ્બરમાં દુનિયાનો અંત થઈ જશે. આ વાતને સાચી માનીએ કે ન માનીએ, એક વાત માનવી પડે તેવી છે આ ૨૦૧૨ના વર્ષમાં અને તે એ કે આ વર્ષ કુદરતી આફતોનું રહ્યું.