નવું ઠેકાણું

jaywantpandya.wordpress.com પર સર્ફિંગની તકલીફ પડતી હોવાની ઘણા મિત્રોની ફરિયાદ હતી એટલે બ્લોગર પર નવો બ્લોગ બનાવ્યો છે. તેમાં jaywantpandya.wordpres.comની તમામ પોસ્ટ મૂકવા ધારું છું. તો જે મિત્રો અહીં બરાબર પોસ્ટ જોઈ ન શકતા હોય તેમને નીચેના વેબએડ્રેસ પર મુલાકાત લેવા વિનંતી છે. જોકે અહીં જેટલું અપડેટ છે તેટલું ત્યાં થતા વાર લાગશે. તો પ્લીઝ હેવ … Continue reading નવું ઠેકાણું