હવે આ બ્લૉગ વાંચો તમારા મોબાઇલમાં!

મિત્રો,  એક ખુશખબર છે. હવે તમે મારા બ્લૉગ લેખો તમારા મોબાઇલમાં વાંચી શકશો. આ માટે નીચે આપેલી લિંક પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી લ્યો. કદાચ હાર્મફૂલ છે તેવો…… Read more “હવે આ બ્લૉગ વાંચો તમારા મોબાઇલમાં!”

મોબાઇલ નંબરનું સ્થળ જાણવું છે?

ટેક્નોલોજી તમારા જો સંપર્કો વ્યાપક હોય તો ઘણી વાર એવું બને કે નંબર ક્યાંનો છે તે તમને જાણવામાં રસ હોય. મારા પર રાજ્ય બહારના નંબર પરથી એસએમએસ…… Read more “મોબાઇલ નંબરનું સ્થળ જાણવું છે?”

મોબાઇલ, ફેસબુક, હાઇ પ, ઓર્કુટ : મેનર્સની માથાકુટ

(To read this post in English click : http://jaywant-pandya.blogspot.com/) ઓર્કુટ, ફેસબુક, હાઇ ૫, મોબાઇલ…કોઈ શંકા નથી કે આપણે દિવસે ને દિવસે ટૅક્નૉલૉજીની રીતે હાઇ ફાઇ થતા જઈ…… Read more “મોબાઇલ, ફેસબુક, હાઇ પ, ઓર્કુટ : મેનર્સની માથાકુટ”