હવે આ બ્લૉગ વાંચો તમારા મોબાઇલમાં!

મિત્રો,  એક ખુશખબર છે. હવે તમે મારા બ્લૉગ લેખો તમારા મોબાઇલમાં વાંચી શકશો. આ માટે નીચે આપેલી લિંક પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી લ્યો. કદાચ હાર્મફૂલ છે તેવો સંદેશ આવે તો પણ યસ કરજો. એમાં કંઈ ડરવા જેવું નથી. ગૂગલ પ્લે સ્ટોરની બહારની એપ હોવાથી એવો સંદેશ આવે છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર માટેની વિધિ પણ કરી … Continue reading હવે આ બ્લૉગ વાંચો તમારા મોબાઇલમાં!

મોબાઇલ નંબરનું સ્થળ જાણવું છે?

ટેક્નોલોજી તમારા જો સંપર્કો વ્યાપક હોય તો ઘણી વાર એવું બને કે નંબર ક્યાંનો છે તે તમને જાણવામાં રસ હોય. મારા પર રાજ્ય બહારના નંબર પરથી એસએમએસ આવ્યો. હવે તે ક્યા શહેરથી હશે તે ખબર નહીં. તેવામાં વેટુએસએમએસમાં નવી ઉમેરાયેલી સુવિધા પર ધ્યાન ગયું. ફાઇન્ડ લોકેશનમાં નંબર દાખલ કરો એટલે બીજી વિન્ડો ખુલે અને ગૂગલના … Continue reading મોબાઇલ નંબરનું સ્થળ જાણવું છે?

મોબાઇલ, ફેસબુક, હાઇ પ, ઓર્કુટ : મેનર્સની માથાકુટ

(To read this post in English click : http://jaywant-pandya.blogspot.com/) ઓર્કુટ, ફેસબુક, હાઇ ૫, મોબાઇલ...કોઈ શંકા નથી કે આપણે દિવસે ને દિવસે ટૅક્નૉલૉજીની રીતે હાઇ ફાઇ થતા જઈ રહ્યા છીએ, પણ આ બધાના ઉપયોગમાં પ્રશ્ન આવે છે એટિકેટ કે મેનર્સનો. મોબાઇલ આજે આલિયા-માલિયા-જમાલિયા બધા પાસે આવી ગયા છે, પણ તેને વાપરવાની રીત ક્યાં છે? ફોન કરનાર … Continue reading મોબાઇલ, ફેસબુક, હાઇ પ, ઓર્કુટ : મેનર્સની માથાકુટ