સ્માર્ટ ફોનમાં ગુજરાતી ફોન્ટ નથી વંચાતા?

ઘણા સ્માર્ટ ફોનમાં ગુજરાતી સંદેશાઓ મોકલીએ એટલે જવાબ આવે કે આ શું ચોરસ ચોરસ મોકલ્યું છે? આવા ફોન ધરાવનારાઓ માટે એક એપ ઉપયોગી થઈ શકે- વ્યૂ ઇન ગુજરાતી. તો આ એપ ડાઉનલોડ કરો ને વોટ્સ એપથી માંડીને ઇ-મેઇલ ગુજરાતી ફોન્ટમાં કરો.

વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન

સ્માર્ટ ફોન હોય અને વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન જેવી આધુનિક ચેટિંગ એપ્લિકેશન ન હોય તેવું ન બને. જેમને કમ્પ્યૂટર ફાવે છે તેમને આ બધામાં બહુ ઝાઝો વાંધો આવતો નથી, પરંતુ મોટી ઉંમરના લોકો માટે વોટ્સ એપ્પ જેવી એપ્લિકેશન અઘરી પડે.જોકે મારા વર્તુળમાં ઘણા મોટી ઉંમરના લોકો પણ છે જે મોટી ઉંમરે પણ યુવાનની … Continue reading વોટ્સ એપ, વી ચેટ અને લાઇન