અબે, ઇબેની જાહેરખબર મેં યે કૌન?

દૂરદર્શનકાળ! ૨૦૦૯માં દૂરદર્શનનાં ૫૦ વર્ષને ઘણાએ યાદ કર્યા, ઘણાએ નહીં. એ વખતની સ્મૃતિઓ જ્યારે તાજી થઈ જાય છે ત્યારે હૃદયના ઘણા તાર ઝણઝણી ઉઠે છે. એ વખતે દૂરદર્શન પર દેખાતા ઘણા કલાકારો હજુ ક્યાંક ને ક્યાંક, નાના કે મોટા પડદે જોવા મળે છે. 'હમ લોગ'માં એ વખતની સામાન્ય ગૃહિણીઓ જેવી ગૃહિણી ભાગ્યવંતી (જયશ્રી અરોરા) 'યહાં … Continue reading અબે, ઇબેની જાહેરખબર મેં યે કૌન?