એ હાલો…લોણાવળ……સાપુતારાના પ્રવાસે

અમે તાજેતરમાં લોણાવળ*, લવાસા, ગોવા, શિરડી, શનિ સિંગળાપુર અને સાપુતારાના પ્રવાસે જઈ આવ્યા. તેનાં કેટલાંક તારણો-કારણો અને અવલોકનો અત્રે તમારી સાથે વહેંચવા માગું છું, આશા છે તે તમને પસંદ પડશે. જો ઝાઝા જણ અને યુવાન હો તો કાર ભાડે કરીને જવામાં મજા છે. ઘરમાં જ કાર હોય અથવા મિત્ર તેની કાર આપે તેમ હોય તો … Continue reading એ હાલો…લોણાવળ……સાપુતારાના પ્રવાસે