વેબસાઇટ પરની જાહેરખબરો : અતિથિ તુમ કબ જાઓગે?

જાહેરખબરો કોઈ પણ માધ્યમ માટે જરૂરી છે. એમ કહેવાય કે જાહેરખબરો આવે તો કર્મચારીઓના પગાર નીકળે. એક વખતે દૂરદર્શન પર જાહેરખબરો એટલી આવતી કે તેનાથી ત્રાસી જવાતું.…… Read more “વેબસાઇટ પરની જાહેરખબરો : અતિથિ તુમ કબ જાઓગે?”

૨૦૧૧માં સારો પગારવધારો થશે?

ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં સમાચાર છે કે ઇસુના આવતા વર્ષમાં ૨૦ ટકા પગાર વધારો થવાની સંભાવના છે. સારા સમાચાર છે, પણ હકીકત એ છે કે -મોંઘવારી સતત વધતી…… Read more “૨૦૧૧માં સારો પગારવધારો થશે?”

નાનું છે, મજાનું છે?

‘બોસ, આજે મારે તમને મળવું છે. બધા પ્રોબ્લેમ ડિસ્કસ કરવા છે.’ ‘ઓકે. આવી જાવ. પણ લાંબી વાત ન કરતા. મારી પાસે ટાઇમ નથી. ટૂંકમાં પતાવજો.’ *** ‘મહારાજ,…… Read more “નાનું છે, મજાનું છે?”