ભારત-ઈઝરાયેલ સંબંધો: જાગ્યા ત્યારથી સવાર

(અભિયાન, તા.૦૮/૦૭/૧૭ના અંકની કવરસ્ટોરી) ૨૦૧૪માં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપને ભવ્ય જીત મળી ત્યારે તેમને સૌ પ્રથમ શુભેચ્છા પાઠવનારા વિદેશી વડા ઈઝરાયેલના વડા પ્રધાન બેન્ઝામીન નેતાનયાહુ હતા. તો…… Read more “ભારત-ઈઝરાયેલ સંબંધો: જાગ્યા ત્યારથી સવાર”

મધ્યમ વર્ગ : કોઈ છે સાંભળનાર?

આ દેશમાં મધ્યમ વર્ગની સિરિયલ ચાલે છે, ફિલ્મો ચાલે છે, પુસ્તકો પણ ચાલે છે, પણ મધ્યમ વર્ગની પીડા સાંભળનાર અને પીડા સાંભળીને તેને ઉકેલનાર કોઈ નથી, કારણકે…… Read more “મધ્યમ વર્ગ : કોઈ છે સાંભળનાર?”