ભારત-ઈઝરાયેલ સંબંધો: જાગ્યા ત્યારથી સવાર

(અભિયાન, તા.૦૮/૦૭/૧૭ના અંકની કવરસ્ટોરી) ૨૦૧૪માં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપને ભવ્ય જીત મળી ત્યારે તેમને સૌ પ્રથમ શુભેચ્છા પાઠવનારા વિદેશી વડા ઈઝરાયેલના વડા પ્રધાન બેન્ઝામીન નેતાનયાહુ હતા. તો આ અંક તમારા હાથમાં આવશે તેના ચાર દિવસમાં એટલે કે ૪ જુલાઈએ મોદી ઈઝરાયેલમાં હશે અને આ રીતે ઈઝરાયેલની પ્રથમ મુલાકાત લેનારા પણ તેઓ ભારતના પહેલા વડા પ્રધાન … Continue reading ભારત-ઈઝરાયેલ સંબંધો: જાગ્યા ત્યારથી સવાર

Advertisements

મધ્યમ વર્ગ : કોઈ છે સાંભળનાર?

આ દેશમાં મધ્યમ વર્ગની સિરિયલ ચાલે છે, ફિલ્મો ચાલે છે, પુસ્તકો પણ ચાલે છે, પણ મધ્યમ વર્ગની પીડા સાંભળનાર અને પીડા સાંભળીને તેને ઉકેલનાર કોઈ નથી, કારણકે કોઈ મત બેંક જ નથી. મત બેંક નથી માટે, કોઈ પક્ષને તેની પડી નથી. એક તરફથી સરકાર આવકવેરામાં કોઈ રાહત આપતી નથી. વેટ સહિતના વેરામાં કોઈ રાહત નથી. … Continue reading મધ્યમ વર્ગ : કોઈ છે સાંભળનાર?