દારૂ, સેક્સ, કપડાં: સભ્યતાનાં બંધનો ખ્રિસ્તી પંથમાં પણ છે જ

(ભાગ-૨) ગઈ કાલે ૩૧ ડિસેમ્બર ધામધૂમથી ઉજવાઈ! આપણે ગઈ કાલના ક્રિસમસ, સાંતા ક્લૉઝ, ૩૧ ડિસેમ્બર, ખ્રિસ્તી પંથ અને મોજમજા: ભ્રમ અને સચ્ચાઈ લેખમાં જોયું કે હિન્દુ તહેવારોમાં…… Read more “દારૂ, સેક્સ, કપડાં: સભ્યતાનાં બંધનો ખ્રિસ્તી પંથમાં પણ છે જ”

કૂતરાઓનો વિરોધ પ્રસ્તાવ

કૂતરાઓની શેરીસભા મળી હતી. સ્વાભાવિક જ રાતનો ૧૨ વાગ્યા પછીનો સમય હતો. એક ગઢેરા જેવા લાગતા કૂતરાએ સભાની શરૂઆત કરી : “મિંત્રો…” એક યુવાન કૂતરાએ તેને રોક્યો:…… Read more “કૂતરાઓનો વિરોધ પ્રસ્તાવ”