દારૂ, સેક્સ, કપડાં: સભ્યતાનાં બંધનો ખ્રિસ્તી પંથમાં પણ છે જ

(ભાગ-૨) ગઈ કાલે ૩૧ ડિસેમ્બર ધામધૂમથી ઉજવાઈ! આપણે ગઈ કાલના ક્રિસમસ, સાંતા ક્લૉઝ, ૩૧ ડિસેમ્બર, ખ્રિસ્તી પંથ અને મોજમજા: ભ્રમ અને સચ્ચાઈ લેખમાં જોયું કે હિન્દુ તહેવારોમાં બંધન વધુ છે તેવી માન્યતા ખોટી છે. ૨૫ ડિસેમ્બર એ ઈસુનો જન્મદિન છે તેમ છાતી ઠોકીને કહી શકાય તેમ નથી. સાંતા ક્લૉઝની પરિકલ્પના પણ નરી કલ્પના જ છે … Continue reading દારૂ, સેક્સ, કપડાં: સભ્યતાનાં બંધનો ખ્રિસ્તી પંથમાં પણ છે જ

Advertisements

કૂતરાઓનો વિરોધ પ્રસ્તાવ

કૂતરાઓની શેરીસભા મળી હતી. સ્વાભાવિક જ રાતનો ૧૨ વાગ્યા પછીનો સમય હતો. એક ગઢેરા જેવા લાગતા કૂતરાએ સભાની શરૂઆત કરી : "મિંત્રો..." એક યુવાન કૂતરાએ તેને રોક્યો: "તમે રાજકારણમાં જવાના છો? તમે ચૂંટણી લડવાના છો? તમે મુખ્યમંત્રીની ભાષા ન બોલો. " ગઢેરા કૂતરાએ દાંત કાઢીને તેની સામે ભસ્યું અને ચૂપ કહી દીધું અને કહ્યું: "ગુજરાતમાં … Continue reading કૂતરાઓનો વિરોધ પ્રસ્તાવ